Aile Danışmanlığı Eğitiminin Amacı

      Ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntem geliştiren,bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan,aile,birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan AİLE DANIŞMANI meslek erbabını yetiştirmeye yöneliktir.
Aile Danışmanlığı Eğitim Süresi

      Aile danışmanlığı eğitimi yaklaşık 5 (beş) ay sürecek 300 saat teorik 132 saat uygulamalı ve 32 saat süpervizyon olmak üzere toplam 464 saatlik bir eğitimdir.
Aile Danışmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları

Aile Hukuku
Çocuk Hukuku
Aile Sağlığına Giriş
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet
Psikolojik Danışmaya Giriş
Aile Danışmanlığına Giriş ve Sistematik Yaklaşımlar
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Anlaşmazlık ve Çözüm Sürecinde Arabuluculuk
Yetişkin-Çocuk Psikopatolojisi
İletişim
Bağımlılık
Cinsellik ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
Aile Danışmanlığı Kuramları
Aile Danışmanlığı Etik Değerler
Aile Danışmanlığı Teknikleri
Evlilik Öyküsünün Oluşturulması
Boşanma Müdahalesi
Uygulama
Süpervizyon


Aile Danışmanlığı Eğitimi Katılım Koşulları

    Eğitime 04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine göre aşağıda mesleği belirtilen bölümlerden mezun olanlar katılabilecektir.
Çocuk Gelişim Uzmanları
Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
Psikologlar
Psikolojik Danışmanlar
Sosyal Hizmet Uzmanları
Psikoloji ve PDR mezunları
Sosyologlar
Hemşireler


Aile Danışmanlığı Eğitimine Kayıt İçin Gerekenler

1. Mezuniyet belgesi (Aşağıda belirtilen bölümlerden 4(Dört) yıllık lisans diploması)
psikoloji
sosyoloji
psikolojik danışmanlık ve rehberlik
sosyal hizmet uzmanlığı
tıp
hemşirelik
çocuk gelişimi alanlarından
Kayıt evrakları satın alma işlemi tamamlandıktan sonra en kısa süre içerisinde gönderilmelidir. Eğitime kayıt olmak için mezuniyet şartını taşımayanlar eğitimi alabilirler ancak sertifika sınavına giremezler.
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 2 (İki) adet fotoğraf


Aile Danışmanlığı Eğitimi Mevzuatı

Aile danışmanlığı sertifika programı resmi gazetede 04.09.2012 tarihinde yayınlanan 28401 sayılı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine uygun olarak M.E.B hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü Öğretmenlik Ve Öğretim Aile Danışmanı Modüler Programı (yeterliğe dayalı) uygulanarak gerçekleştirilecektir.


Aile Danışmanlığı Eğitiminin Yapısı

Aile danışmanlığı sertifika programında 300 saatlik eğitimi evinizden,işyerinizden yada dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız. 132 saatlik uygulama ve 32 saatlik süpervizyon eğitimini ise ilinizde veya ilinizde yeterli katılımcı olmaması durumunda en yakın merkezde örgün ve uygulama eğitimi olarak alacaksınız. Katılımcılar başvurdukları ilde 40 kişilik grup oluşması halinde kendi illerinde anlaşmalı kurumlarımızda süpervizyon eğitimi imkanına kavuşabileceklerdir. Süpervizyon eğitimine katılmayanlar veya katılsalar dahi başarısız olanlar sertifika sınavına giremezler. Süpervizyon eğitimi öncesinde danışman adayı bir danışan ile 5 danışma görüşmesi yapacak ve bu görüşmeleri video olarak kaydedecektir. Ve de teorik eğitimlerde öğretildiği biçimde bu görüşmelerin deşifrelerini yapacaktır. Süpervizyon eğitiminde süpervizör eşliğinde bu videoların ve deşifrelerin analizi yapılacaktır.


Aile Danışmanlığı Eğitiminin İşleyişi

Uzaktan Eğitim Bölümü:

Öğrenci kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mailine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
Modüllerin canlı dersleri aldıktan sonra o modülün sınavında başarılı olmalıdır.
Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebilecektir.
Her modülde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik ortamda iletilecektir.
Öğrenci ders takip durumunu , kendi internet sayfasından takip edebilecektir.
Öğrenci derslere en az % 80 oranında devam sağlamak zorundadır.
Canlı olarak alınan dersler aynı zamanda sonradan pekiştirme maksadı ile video ders olarak da sınırsız sayıda izlenebilecektir.
Uygulama Eğitimi Bölümü

Öğrenci 132 saatlik örgün uygulama eğitiminde, eğitmen tarafından kendisine verilecek danışma çözümlemeleri,kitap,sunular ve örnek vakalar üzerinde çalışacak ve bunların değerlendirme ve analizleri canlı ders sırasında yapılacaktır.
Supervizyon

32 saatlik süpervizyon kısmında ise aileler üzerinde vak’a çalışması yapılacaktır.
Süpervizyon dersleri bir süpervizör eşliği ve kontrolünde gerçekleştirilecektir.