Tuğra Akademi OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ruhsatlı bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Kanunlar ve yönetmelikler gereği tüm işyerlerine İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ihtiyaç duydukları her konuda hizmet vererek sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamı oluşturmak için sorumluluk ve çözüm ortağıyız.

Tuğra Akademi OSGB, binasında konuşlanmış olup hizmet vermektedir. Gerekli kayıt işlemleri ve yönlendirmeler danışma personelimiz tarafından gerçekleştirilir.

Tuğra Akademi OSGB sağlık birimlerinin dışında iş güvenliği bölümü, iş geliştirme bölümü, idari birimleri ve eğitim salonlarını içinde barındırmaktadır. Acil müdahale ve muayene biriminde işe uygunluk sağlık raporu işlemleri, büyük çaplı operasyon gerektirmeyen tıbbi müdahaleler, poliklinik hizmetleri gibi hizmetler sunulmaktadır.