Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.

Temel Yangın Södürme Eğitimine Katılacaklar;

Yöneticiler
Tüm Çalışanlar
Temel Yangın Eğitimi Eğitimine Katılabilmek İçin;

Diploma aslı veya onaylı örneği,
Kimlik fotokopisi,
5 adet resim gerekmektedir.
18 Yaşını doldurmuş ve İlkokul mezunu olan herkes katılabilir.
Temel Yangın Eğitimi Eğitim İçeriği;

Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
Yangınların Sınıflandırılması
Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
Yangın Türleri ( Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
Yangın Söndürme Tatbikatı
Teorik Yangın Söndürme Eğitimi (4 Saat) Nedir?

Personeli yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler hakkında personeli teorik olarak bilgilendirmektir.

Teorik Yangın Södürme Eğitiminin (4 Saat) Konusu

Yangın ve Yanma Kimyası
Tehlikeli Maddeler
Ev ve İşyerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
Yangın Söndürme Kaynakları
Yangın Söndürme Güvenliği
Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi (8 Saat) Nedir?

Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimlerdir.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi (8 Saat) Konusu

Yangın ve Yanma Kimyası
Tehlikeli Maddeler
Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası
Yangın Riskleri ve Önlemler
Yangın ve insan Sağlığı
Yangın Söndürme Kaynakları
Yangın Söndürme Güvenliği
Temel tahliye Eğitimi
Ekip Liderleri ve Görevleri
Bina Analizi ve Tehlikeler
Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)